• Zoeken

Informatie over sprekers en presentaties

Dagvoorzitter: Prof. dr. Rutger Engels

Prof. dr. Rutger Engels

Rutger Engels is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Trimbos-instituut en hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn onderzoek dat zowel fundamenteel als toegepast van aard is, richt zich op de beginfasen van middelengebruik, depressie en angst bij kinderen en adolescenten. Voor zijn onderzoek naar de beginfasen van middelengebruik kreeg hij in 2011 de Huibrechtsenprijs, en in 2012 de Radboud Science award. De laatste vijf jaar heeft hij zich gericht op de ontwikkeling van depressie preventie programma’s voor jeugd, samen met praktijkorganisaties, in de ZONMW-gefinancierde Academische Werkplaats Jeugd Nijmegen.

Presentatie 1: Depressiepreventie
Door Dr. Daan Creemers

Daan Creemers zal in zijn presentatie allereerst uitleg geven over het belang van depressiepreventie bij adolescenten. Daan heeft in zijn promotie-onderzoek onder andere de effectiviteit van vroeg-signalering en preventie van depressie door middel van het depressiepreventieprogramma ‘Op Volle Kracht’ onderzocht. Hij zal effectiviteitsonderzoek presenteren dat uitgevoerd is op verschillende niveaus: universeel, selectief en geïndiceerd. Hij zal zijn visie geven over de wijze waarop depressie preventie georganiseerd kan worden en tenslotte zal hij iets vertellen over het grootschalige onderzoek naar de inzet van geïndiceerde depressie en suïcide preventie op middelbare scholen in de regio Oss/Uden/Veghel.

Dr. Daan Creemers

Daan Creemers behaalde in 2008 zijn Master Pedagogische Wetenschappen, waarna hij bij GGZ Oost Brabant ging werken als orthopedagoog. Daarnaast kreeg hij hier de ruimte om onderzoek te doen naar oorzaken, preventie en behandeling van depressie bij adolescenten. Hij startte in 2010 met een promotie-onderzoek op het onderwerp ‘Implicit and Explicit Self-Attitudes in relation to Adolescent and Young Adult Depression, Stress and Treatment’ en promoveerde in 2014. Gedurende zijn promotie heeft Daan tevens een onderzoekslijn internaliserende stoornissen opgezet binnen de afdeling Kind&Jeugd van GGZ Oost Brabant, waar Daan onderzoekscoördinator van werd. Na zijn promotie startte hij bovendien met de GZ-opleiding, die hij in 2015 succesvol afrondde. Momenteel werkt Daan als GZ-psycholoog in team emotionele stoornissen (depressie, angst en trauma) bij GGZ Oost Brabant, en werkt hij in zijn rol als onderzoekscoördinator aan het opzetten en begeleiden van relevante praktijkonderzoeken gericht op emotionele stoornissen binnen GGZ Oost Brabant.

Presentatie 2: E-mental health
Door Dr. Rianne van der Zanden

De presentatie richt zich op e-mental health voor jongeren met depressieklachten. Welk aanbod is er in Nederland, wat weten we over de effectiviteit ervan, hoe kun je het bereik vergroten met deze interventies? En hoe kunnen scholen aan de slag met e-mental health? E.e.a. wordt toegelicht aan de hand van concrete voorbeelden.

Dr. Rianne van der Zanden

Dr. Rianne van der Zanden is opgeleid als orthopedagoog aan de VU Amsterdam. Ze is gepromoveerd op haar onderzoek naar Grip op je Dip, de online depressiebehandeling voor jongeren. Zij was wetenschappelijk onderzoeker bij de VU, preventiemedewerker bij Parnassia en GGZ Delfland en gastdocent bij de Masteropleiding Pedagogiek van de Universiteit Utrecht. Op dit moment is zij werkzaam bij het Trimbos-instituut als projectleider en wetenschappelijk medewerker op gebied van jeugd-ggz, waar zij vele projecten op gebied van psychische gezondheid jeugd, initieert, ontwikkelt, onderzoekt en implementeert. Daarnaast is ze landelijk coördinator van de stichting Grip Op je Dip (www.gripopjedip.nl).

Presentatie 3: Depressie, doen we wat we weten?
Door drs. Yvonne Stikkelbroek

Depressieve jongeren kunnen een  sterk appel doen op hun omgeving maar tegelijkertijd veel machteloosheid oproepen. Wetenschappelijk onderzoek heeft veel kennis opgeleverd over hoe we het beste depressieve problematiek bij jongeren kunnen opsporen en verbeteren. Op basis van die kennis en de mogelijkheden binnen de praktijk zijn richtlijnen geformuleerd voor de hulpverlening. Wat is de inhoud van de richtlijnen? Wie kan wat doen van psychiater tot docent? Wat moet je vooral niet doen? Passen we die richtlijnen toe in de praktijk en kan het beter?

Drs. Yvonne Stikkelbroek

Drs. Yvonne Stikkelbroek is docent orthopedagogiek en klinisch psycholoog aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft jarenlange ervaring als psychotherapeut binnen de hulpverlening aan jongeren. Zij is gespecialiseerd in de behandeling van psychosociale problemen en psychiatrische problematiek en depressie in het bijzonder. Zij doet onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de Doepressie cursus. Tevens was zij voorzitter van de richtlijn commissie stemmingsproblemen voor de jeugdhulpverlening.

Presentatie 4: Suïcide bij jongeren
Door Prof. dr. Gwendolyn Portzky

Zelfdoding is één van de voornaamste oorzaken van overlijden bij jongeren en volwassenen in Vlaanderen, maar is ook wereldwijd een belangrijk volksgezondheidsprobleem. In deze presentatie zullen de recente wetenschappelijk inzichten in het ontstaan en de risicofactoren van suïcidaal gedrag aan bod komen. Ook de mogelijkheden naar preventie en hulpverlening die momenteel voorhanden zijn, zullen toegelicht worden.

Prof. dr. Gwendolyn Portzky

Gwendolyn Portzky is professor Medische Psychologie bij de vakgroep Psychiatrie en Medische Psychologie van de Universiteit Gent. Ze is tevens coördinator van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) van de Universiteit Gent. Het VLESP is de officiële partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid voor suïcidepreventie. Daarnaast is zij coördinator van de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek, van de Universiteit Gent. De preventie van suïcidaal gedrag is één van haar onderzoeksinteresses. Als klinisch psycholoog en cognitief-gedragstherapeut is ze werkzaam binnen de Universitaire Dienst Psychiatrie – in het Universitair Ziekenhuis Gent. Zij heeft daarnaast de afgelopen jaren actief gewerkt aan het nieuw Vlaams Actieplan Suïcidepreventie 2012-2020.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.